Varumärkesstrategi

Är det dags att utveckla er varumärkesstrategi? Kanske behöver den några finjusteringar, kanske behöver den göras om från grunden? Kanske har ni inte ens en varumärkesstrategi? Oavsett vilken resa ni har framför er är Firetiger med er. Hela vägen.

Salmon arrow

Expert på strategi

När du ska ta fram eller utveckla en varumärkesstrategi är det ofta mycket värdefullt med ett utifrånperspektiv. Någon som ser på ditt varumärke med nya ögon, som inte är rädd att säga vad hen tycker. Hos Firetiger får du en frilansande varumärkesstrategi som är expert på just detta.

No items found.

Varumärkesstrategi vs kultur

Det sägs ibland att kultur äter strategi till frukost. Menom strategin inte finns där i grunden kommer kulturen så att säga förblihungrig. Firetiger är starka förespråkare för att en god varumärkesstrategi ochen god kultur går hand i hand. De varken kan eller bör existera utan varandra –och vi hjälper dig gärna med båda delarna.

Vad ska en varumärkesstrategi innehålla?

Vad du ska fylla din varumärkesstrategi med beror egentligenpå flera saker. Hur stort och komplext är bolaget, vad är era ambitioner framåtoch ärligt talat – vad har ni för budget för er varumärkesstrategi? Närbudgeten är tight hjälper Firetiger er att prioritera drastiskt, så att ni baragör de insatser som skapar absolut mest värde för er.

En bra varumärkesstrategi bör i Firetigers värld innehållaen tydlig varumärkesidentitet, en sammanställning av budskap och tonalitet, enmålgruppsbeskrivning, en kartläggning av konkurrenter och positioneringgentemot dessa. Firetiger kopplar gärna in flera olika experter från vårtnätverk för att ge dig bästa tänkbara expertis inom varje område när niutformar er varumärkesstrategi.

Hur bygger man ett starkt varumärke?

Det här svaret skulle kunna bli hur långt som helst. Vissahar klarat sig långt med timing och tur, för resten har det krävts en välgenomarbetad varumärkesstrategi och exceptionellt bra utförande. För att byggaett starkt varumärke räcker det inte med att leverera bra produkter ellertjänster – du behöver också knyta an till kunden på ett känslomässigt plan. Fåkunden att känna samhörighet med varumärket, vilket blir betydligt enklare meden bra och tydlig varumärkesstrategi.

Det korta svaret för hur man bygger ett starkt varumärke ärenklare: Ring Firetiger!

No items found.
No items found.