Ullmax

https://ullmax.se
coaching
E-handel
strategi
PR
kreativitet
marknadsföring

Ett fint varumärke, som tack vare en tydligare strategi blivit fantastiskt.

Hösten 2020 hörde Ullmax av sig för att de ville ta varumärke, kommunikation och försäljning till nästa nivå.

Firetigers första insats blev att tillsammans med Ullmax ta fram en ny kommunikationsstrategi för Ullmax, med målsättningen att på ett bättre sätt få fram kvalitén på produkterna och styrkorna i Ullmax varumärke och försäljningskoncept.

Därefter har arbetet fortsatt med löpande rådgivning, coaching, PR och inte minst tonvis med textproduktion.

Magnus på Firetiger har varje vecka en dialog med Ullmax VD för att stämma av strategier, omvärldsanalys och pågående aktiviteter. Under samarbetet har Ullmax också lanserat en ny grafisk profil samt en helt ny E-handel.

Under samarbetet har Ullmax omsättning ökat från 37MSek till 60MSek.

”Vi är väldigt glada över att ha Firetiger som partner. Jag uppskattar Magnus förmåga att både kunna stärka varumärke och öka försäljning. Han kan alltid, utifrån en enkel instruktion eller till och med ingen instruktion alls, skapa material och koncept som genererar stort värde för oss. Vi ser Magnus som en viktig del av vårt team, som alltid bidrar med bra energi och inspiration.”

Fredrik Johnsson

VD, Ullmax